unan

  • Dreamy Nights and Restful Sleep with Pillow

    Dreamy Nights and Restful Sleep with Pillow

    Ang throw pillow ay isang malambot na unan na idinisenyo upang magbigay ng komportableng suporta at pagpapahinga, kadalasan para sa leeg, baywang, o iba pang bahagi ng katawan.Maaaring gamitin ang mga throw pillow para sa pagtulog, pagpapahinga, panonood ng TV, paglalakbay at iba pang okasyon upang magbigay ng karagdagang ginhawa at suporta.