Apron

  • Ultimate Comfort at Durability Apron

    Ultimate Comfort at Durability Apron

    Ang apron ay isang damit na ginagamit upang protektahan ang katawan at damit mula sa pagkain o iba pang mga labi, at karaniwang ginagamit para sa pagluluto, paglilinis, at iba pang mga gawain sa bahay.Ang mga apron ay karaniwang gawa sa tela at maaaring itali sa baywang o dibdib upang takpan ang harap at ibabang bahagi ng katawan.